Seminarski rad (diplomski seminar): Analiza zahtjeva i postojećih rješenja u izradi rasporeda sati za škole

Autor:
Tus, Alan
Mentor:
Jakobović, Domagoj
Izravni voditelj:
Čupić, Marko
Na ovim stranicama mogu se pogledati materijali napravljeni u okviru navedenog rada.
Ključne riječi:
raspored sati; genetski algoritmi; izrada rasporeda; srednje škole; osnovne škole;
Sažetak:

Ovaj seminarski služi kao priprema za izradu novog sustava za izradu školskih rasporeda u hrvatskim osnovnim i srednjim školama. U radu je ponuđen pregled područja koje se bavi problemom izrade rasporeda, analiza relevantnih postojećih rješenja i popis zahtjeva prikupljenih u hrvatskim osnovnim i srednjim školama koje bi takav program trebao zadovoljavati.

Dokumenti:
  1. Tekst rada: seminar v2.pdf
  2. Prezentacija rada: Analiza zahtjeva.pps
Zapis stvoren:
2011-06-03 14:32:49
Zapis zaključan:
2011-06-19 13:11:10
Pristup javan:
postavka studenta DA, postavka mentora DA