Diplomski rad (diplomski studij): Heurističke metode lokalne pretrage primijenjene na problem izrade rasporeda sati za škole

Autor:
Tus, Alan
Mentor:
Jakobović, Domagoj
Izravni voditelj:
Čupić, Marko
Na ovim stranicama mogu se pogledati materijali napravljeni u okviru navedenog rada.
Ključne riječi:
izrada rasporeda sati, školski raspored, optimizacija kolonijom mrava, pretraga po promjenjivim susjedstvima, lokalna pretraga, ACO, VNS
Sažetak:

**Zadatak: Evolucijsko računanje univerzalni je okvir unutar kojeg je moguće rješavati kompleksne optimizacijske probleme. Problem izrade rasporeda predavanja za osnovne i srednje škole jedan je od takvih problema čije je kvalitetno rješavanje od velikog značaja.

U okviru ovog diplomskog rada potrebno je istražiti mogućnost primjene različitih heurističkih metoda lokalne pretrage na problem izrade rasporeda sati te ostvariti prototipnu implementaciju. Potrebno je napraviti eksperimentalno vrednovanje razvijene implementacije.

Programsku implementaciju ostvariti uporabom programskog jezika Java. Radu priložiti algoritme, izvorne kodove i rezultate uz potrebna objašnjenja i dokumentaciju. Citirati korištenu literaturu i navesti dobivenu pomoć.

**Sažetak: U ovom radu je predložen pristup rješavanju problema automatizacije izrade rasporeda u hrvatskim osnovnim i srednjim školama. Pristup se sastoji od spoja algoritma optimizacije mravljom kolonijom i algoritma lokalne pretrage promjenjivih susjedstva. Opisani su različiti oblici spomenutih algoritama i način njihove primjene na problem izrade školskog rasporeda. U sklopu rada je izrađen i Sustav koji predstavlja implementaciju predloženog rješenja te je ispitana njegova efikasnost. Dobiveni rezultati su opisani na kraju rada.

Dokumenti:
  1. Prezentacija rada: Tus - Obrana 2012.pptx
  2. Tekst rada: Tus - Diplomski rad.pdf
Poveznice:
  1. Wiki i SVN repozitorij rada (link)
Dodatni podatci:
Title: Heuristic local-search methods applied on school timetabling; Abstract: This thesis offers a solution for the problem of automating the creation of school timetables in Croatian elementary and high schools. The offered approach is a combination of ant colony optimization and variable neighborhood search. Different types of the mentioned algorithms and a possible approach to applying them to the given problem is described in the thesis. Also, a software system was built to support the claims stated in this thesis. In the end tests were carried out to test the performance and the results are provided. Keywords: scheduling, timetabling, school timetable, ant colony optimization, variable neighborhood search, local search, ACO, VNS
Zapis stvoren:
2012-08-27 13:33:33
Zapis zaključan:
2016-07-15 07:37:04
Pristup javan:
postavka studenta DA, postavka mentora DA