Završni rad (preddiplomski studij): Mogućnosti primjene i-gotU prijamnika i unaprjeđenje aplikacija

Autor:
Kiš, Zlatko
Mentor:
Kos, Tomislav
Na ovim stranicama mogu se pogledati materijali napravljeni u okviru navedenog rada.
Ključne riječi:
GPS; i-gotU; navigacija; @trip softver; unaprjeđenja aplikacija
Sažetak:

Ovim završnim radom opisan je i proučen i-gotU GPS prijamnik, njegove tehničke značajke i mogućnosti primjene. Obrađene su funkcije pripadajućeg softverskog paketa @trip te su navedene koje bi se dodatne mogućnosti i opcije koje bi se mogle dodati u cilju poboljšanja iskoristivosti uređaja. Za područje grada Kutine definirani novi sadržaji za pohranjivanje u baze geoprostornih podataka Google maps, određene su lokacije objekata od interesa, prikupljeni su pripadajući sadržaji (fotografije) i sve je pohranjeno u bazu podataka na pripadajućem serveru. Svi snimljeni materijali su javni i mogu se slobodno pregledavati.

Dokumenti:
  1. Drugo: Završni_rad_1774_Kiš_Zlatko.pdf
Zapis stvoren:
2011-06-21 00:11:01
Zapis zaključan:
nije
Pristup javan:
postavka studenta DA, postavka mentora NE
Ovaj rad nije zaključan. Stranice radova studenata za koje postoji definiran mentor ili izravni voditelj samo mentor odnosno izravni voditelj mogu zaključati čime potvrđuju vjerodostojnost unesenih podataka. Ako stranica nije zaključana, to znači da se navedeni podatci još uvijek mijenjaju odnosno da nitko od službenog osoblja ustanove nije provjerio ove podatke.